Listovať v Katechizme

KKC 1018


1018 Následkom dedičného hriechu musí človek podstúpiť telesnú smrť, „ktorej… by bol býval unikol, keby nebol zhrešil.“