PRVOTINA/Y

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: PRVOTINA/Y


Vzkriesený Kristus ako prvotina zosnulých 655
Mária ako prvotiny Cirkvi 972
Mudrci ako prvotiny národov 528
Ovocie Ducha Svätého ako prvotiny večnej slávy 1832