POSVÄTNÝ STAV - Účinky sviatosti posvätného stavu

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄTNÝ STAV - Účinky sviatosti posvätného stavu


Konať v osobe Krista Hlavy 1142, 1548
Milosť pre kňaza 1587
Milosť sily pre biskupa 1586
Milosť slúžiť Božiemu liidu pre diakonov 1588
Moc odpúšťať hriechy 1461
Nehodnosť vysväteného služobníka neprekáža, aby Kristus skrze neho pôsobil 1584
Nezmazateľný duchovný znak (charakter) 1121, 1582-1583
Pripodobnenie Kristovi Kňazovi 1585
Schopnosť konať ako zástupca Krista 1581