Listovať v Katechizme

KKC 1588


1588 Diakoni „posilnení sviatostnou milosťou (1569) slúžia Božiemu ľudu diakoniou liturgie, slova a lásky v spoločenstve s biskupom a jeho presbytériom“.