POSVÄTNÝ STAV - PRESBYTERÁT

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POSVÄTNÝ STAV - PRESBYTERÁT


porov. Kňaz, Kňazstvo

Kňazi majú účasť na Kristovom univerzálnom poslaní 1565
Kňazstvo kňazov predpokladá sviatosti uvádzania do kresťanského života 1563
Odovzdanie kňazskej služby prostredníctvom biskupov 1562
Pomazanie 1563
Sviatostný charakter 1563
Ustanovenie v kňazskom stave 1568
Význam poslania kňazov 1564
Význam sľubu poslušnosti biskupovi 1567