POKÁNIE - Názvy sviatosti pokánia

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: POKÁNIE - Názvy sviatosti pokánia


Sviatosť obrátenia 1423
Sviatosť odpustenia 1424, 1446
Sviatosť pokánia 1422, 1423
Sviatosť svätej spovede 1424, 1455-1458
Sviatosť zmierenia 1385, 1395, 1424, 1440