Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1042-1043


1042 Na konci čias dosiahne Božie kráľovstvo svoju plnosť. (769) Po všeobecnom súde budú spravodliví naveky kraľovať s Kristom, oslávení na tele i na duši, a aj sám vesmír bude obnovený: (670)

Vtedy Cirkev „bude zavŕšená… v nebeskej sláve, keď… spolu s ľudským pokolením bude dokonale obnovený v Kristovi aj celý svet, ktorý je úzko spätý s človekom a skrze neho dosahuje svoj cieľ.“ (310)

1043 Túto tajomnú obnovu, ktorá pretvorí ľudstvo i svet, Sväté písmo volá „nové nebo a nová zem“ (671) (2Pt 3,13) . Bude to definitívne uskutočnenie Božieho plánu: „zjednotiť v Kristovi ako v hlave (280) všetko, čo je na nebi aj čo je na zemi“ (518) (Ef 1,10) .