SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

ZHROMAŽDENIE

Cirkev ako zhromaždenie ľudí 541,751-752,771,777-778
Duch Svätý pôsobí v zhromaždení 1092, 1112
Liturgické zhromaždenie 752, 1097,1102, 1144, 1167, 1193,2760
Modlitba a zhromaždenie 2585-2586,2589
Nedeľné zhromaždenie 1167, 1174,2188
Príprava zhromaždenia na liturgiu 1098,1112, 1154, 1236, 1688
Účasť na zhromaždení 1141, 1372,2178
Viesť zhromaždenie a predsedať mu 1184, 1348
Vyznanie viery v zhromaždení 167