Listovať v Katechizme

KKC 946


946 Apoštolské vyznanie viery po slovách „verím v svätú Cirkev všeobecnú“ dodáva „v spoločenstvo svätých“. Tento článok viery určitým spôsobom vysvetľuje predchádzajúci: „Čo iné je Cirkev, ako zhromaždenie (823) všetkých svätých?“ Spoločenstvom svätých je práve Cirkev.