Listovať v Katechizme

KKC 717


717 „Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján“ (523) (Jn 1,6) . Jána „už v matkinom lone… naplní Duch Svätý“ (Lk 1,15) skrze samého Krista, ktorého Panna Mária krátko predtým počala z Ducha Svätého. Tak Máriinou „návštevou“ u Alžbety Boh „navštívil… svoj ľud“ (Lkl ,68) .