Listovať v Katechizme

KKC 542


542 Ježiš Kristus je v strede tohto zhromaždenia ľudí v „Božej rodine“. (2233) Zvoláva ich okolo seba svojím slovom, svojimi znameniami, ktoré robia zjavným Božie kráľovstvo, a rozoslaním svojich učeníkov. Príchod svojho kráľovstva uskutoční najmä veľkým tajomstvom svojej Veľkej noci: svojou smrťou na kríži a svojím zmŕtvychvstaním. „A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe“ (789) (Jn 12,32) . K tomuto zjednoteniu s Kristom sú povolaní všetci ľudia.