Listovať v Katechizme

KKC 501


501 Ježiš je jediný Máriin syn. (969) Ale Máriino duchovné materstvo sa rozprestiera na všetkých ľudí, ktorých prišiel Ježiš spasiť: „Porodila Syna, ktorého Boh ustanovil za prvorodeného ,medzi mnohými bratmi‘ (Rim 8,29) , totiž medzi veriacimi, na ktorých zrodení (970) a výchove [Mária] spolupracuje s materinskou láskou“