Listovať v Katechizme

KKC 453


453 Meno Kristus znamená „Pomazaný“, „Mesiáš“. Ježiš je Kristus, lebo ho „Boh pomazal… Duchom Svätým a mocou“ (Sk 10,38) . On bol „ten, ktorý má prísť“ (Lk 7,19) , on bol „nádej Izraela“ (Sk 28,20) .