Listovať v Katechizme

KKC 328


328 Jestvovanie duchovných, netelesných bytostí, ktoré Sväté písmo zvyčajne volá anjelmi, je pravda viery. (150) Svedectvo Písma je také jasné, aká jasná je jednomyseľnosť Tradície.