Listovať v Katechizme

KKC 298


298 Keďže Boh môže stvoriť z ničoho, (1375) môže tiež pôsobením Ducha Svätého dať hriešnikom život duše tak, že v nich stvorí čisté srdce, a zosnulým dať život tela vzkriesením. (992) Veď on „oživuje mŕtvych a volá k bytiu to, čoho niet“ (Rim 4,17) . A keďže svojím Slovom mohol dať zažiariť svetlu v temnotách, môže dať aj svetlo viery tým, čo ho nepoznajú.