Listovať v Katechizme

KKC 2652


2652 Duch Svätý je „živá voda“, (694) ktorá v modliacom sa srdci „prúdi do večného života“ (Jn 4,14) . On nás učí prijímať ju zo samého prameňa, ktorým je Kristus. A v kresťanskom živote sú pramene, kde nás Kristus očakáva, aby nás napojil Duchom Svätým.