Listovať v Katechizme

KKC 2618


2618 Evanjelium nám zjavuje, ako sa Mária modlí (2674) a s vierou prihovára: v Káne Ježišova matka prosí svojho Syna o potrebné pre svadobnú hostinu, ktorá je znamením inej hostiny, totiž svadobnej hostiny Baránka, ktorý na prosbu Cirkvi, svojej nevesty, dáva svoje telo a svoju krv. A v hodine Novej zmluvy pri kríži je Mária vypočutá ako Žena, (726) nová Eva, skutočná „matka žijúcich“.