Listovať v Katechizme

KKC 2551


2551 „Kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce“ (Mt 6,21) .