Listovať v Katechizme

KKC 250


250 Cirkev sa v priebehu prvých storočí snažila jasnejšie formulovať svoju trojičnú vieru, (94) aby prehĺbila svoje chápanie viery a aj aby ju bránila proti bludom, ktoré ju deformovali. To bolo dielo prvých koncilov, ktorým pomáhala teologická práca cirkevných Otcov a ktoré podporoval zmysel pre vieru kresťanského ľudu.