Listovať v Katechizme

KKC 2488


2488 Právo na komunikovanie pravdy nie je absolútne. (1740) Každý má svoj život usporadúvať podľa evanjeliového prikázania bratskej lásky. Tá vyžaduje, aby sa v konkrétnych situáciách posúdilo, či sa má vyjaviť pravda tomu, kto sa na ňu pýta, alebo nie.