Listovať v Katechizme

KKC 231


231 Boh našej viery sa zjavil ako Ten, ktorý je; dáva sa poznať ako „veľmi milosrdný a verný“ (Ex 34,6) . Jeho samotné Bytie je Pravda a Láska.