Listovať v Katechizme

KKC 2169


2169 V tejto súvislosti Písmo pripomína stvorenie: (2057) „Lebo za šesť dní Pán utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, v siedmy deň však odpočíval. Preto Pán požehnal sobotný deň a zasvätil ho“ (Ex 20,11) .