Listovať v Katechizme

KKC 1977


1977 Kristus je cieľom Zákona. Len on učí, čo je Božia spravodlivosť, a udeľuje ju.