Listovať v Katechizme

KKC 1893


1893 Treba povzbudzovať ľudí k širokej účasti na slobodne volených združeniach a inštitúciách.