Listovať v Katechizme

KKC 1892


1892 „Ľudská osoba je a musí byť základom, subjektom a cieľom všetkých spoločenských inštitúcií“.