Listovať v Katechizme

KKC 1833


1833 Čnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro.