Listovať v Katechizme

KKC 1800


1800 Človek je povinný vždy poslúchať istý úsudok (iudicium certum) svojho svedomia.