Listovať v Katechizme

KKC 1764


1764 Vášne sú prirodzenými zložkami ľudskej psychiky, tvoria prechod a zabezpečujú spojenie medzi zmyslovým životom a životom ducha. Pán Ježiš označuje srdce človeka (368) za žriedlo, z ktorého vyvierajú hnutia vášní.