Listovať v Katechizme

KKC 1750


1750 Morálnosť ľudských činov závisí:
od zvoleného predmetu,
od zamýšľaného cieľa čiže úmyslu,
od okolností konania.

Predmet, úmysel a okolnosti sú „pramene“ alebo základné prvky morálnosti ľudských činov.