Listovať v Katechizme

KKC 1748


1748 „Túto slobodu nám vydobyl Kristus“ (Gal 5,1) .