Listovať v Katechizme

KKC 1743


1743 Boh ponechal človekovi „možnosť rozhodnúť sa“ (Sir 15,14) , aby sa mohol slobodne primknúť k svojmu Stvoriteľovi, a tak dosiahnuť dokonalú blaženosť.