Listovať v Katechizme

KKC 1600


1600 Udeľovať sviatosť posvätného stavu v jeho troch stupňoch patrí biskupom.