Listovať v Katechizme

KKC 1590


1590 Svätý Pavol píše svojmu žiakovi Timotejovi: „Preto ti pripomínam, aby si roznecoval Boží dar, ktorý je v tebe prostredníctvom vkladania mojich rúk“ (2Timl ,6) ; „Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele“ (1Tim 3,1) . A Títovi napísal: „Na to som ťa nechal na Kréte, aby si usporiadal, čo ešte treba, a po mestách ustanovil starších, ako som ti prikázal“ (Tít 1,5) .