Listovať v Katechizme

KKC 1582


1582 Tak ako pri krste a pri birmovaní (1121) táto účasť na Kristovom poslaní sa dáva raz navždy. Aj sviatosť posvätného stavu udeľuje nezmazateľný duchovný znak (charakter) a nemožno ju opakovať ani udeliť iba na istý čas.