Listovať v Katechizme

KKC 1510


1510 Apoštolská Cirkev pozná však aj osobitný obrad pre chorých, o ktorom svedčí svätý Jakub: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi; a nech sa nad ním modlia a mažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví; a ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu“ (1117) (Jak 5,14-15) . Tradícia spoznala v tomto obrade jednu zo siedmich sviatostí Cirkvi.