Listovať v Katechizme

KKC 1507


1507 Zmŕtvychvstalý Pán obnovuje toto poslanie (Mk 16,17-18) a potvrdzuje ho znameniami, ktoré Cirkev koná, vzývajúc jeho meno. Tieto znamenia ukazujú osobitným spôsobom, (430) že Ježiš je skutočne „Boh, ktorý spasí“.