Listovať v Katechizme

KKC 1360


1360 Eucharistia je obetou vzdávania vďaky Otcovi, (1083) je dobrorečením ktorým Cirkev vyjadruje svoju vďačnosť Bohu za všetky jeho dobrodenia, za všetko, čo vykonal stvorením, vykúpením a posvätením. Eucharistia znamená predovšetkým „vzdávanie vďaky“.