Listovať v Katechizme

KKC 1072


1072 „Liturgia nevyčerpáva celú činnosť Cirkvi“: má ju predchádzať evanjelizácia, viera a obrátenie. Vtedy môže prinášať ovocie v živote veriacich – nový život podľa Ducha, angažovanie sa v poslaní Cirkvi a službu jej jednote.