Listovať v Katechizme

KKC 1071


1071 Liturgia, Kristovo dielo, je aj činnosťou jeho Cirkvi. Realizuje a ukazuje Cirkev ako viditeľný znak spoločenstva medzi Bohom a ľuďmi skrze Krista. Zapája veriacich do nového života spoločenstva. (1692) Vyžaduje, aby sa všetci na nej zúčastňovali „vedome, aktívne a s úžitkom“.