ŽIVOT - Zasvätený život

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ŽIVOT - Zasvätený život


916

Cirkev uznáva zasvätený život 915
Definícia zasväteného života 916
Evanjeliové rady a ich profesia 914-916 ,944
Pustovnícky život 920-921
Rehoľný život 925-927
Rozličné formy zasväteného života 917-919
Sekulárne inštitúty 928-929
Spoločnosti apoštolského života 930
Význam zasväteného života v Cirkvi 932
Zasvätené panny a vdovy 922-924
Zasvätenie a poslanie 931-933