ŽIVOT - Ľudský život

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: ŽIVOT - Ľudský život


Cieľ života: poznávať a milovať Boha a slúžiť mu 1, 68
Mier a rešpektovanie života 2304
Právo na život 2264, 2273
Rešpektovanie ľudského život 2259-2283
Rešpektovanie ľudského života a oprávnená obrana 2263-2267 , 2321
Rešpektovanie ľudského života a trest smrti 2266-2267
Rešpektovanie ľudského života už od chvíle počatia 2270-2275 , 2322