SVÄTYŇA

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: SVÄTYŇA


Návštevy svätýň ako forma ľudovej nábožnosti 1674
Svätyne ako znamenité miesta na modlitbu 2691