RÍMSKY PÁPEŽ

A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Y - Z - Ž

Register odkazov na tému: RÍMSKY PÁPEŽ


882

Biskupské kolégium a rímsky pápež 880-887 ,895, 1559
Božia pomoc rímskemu pápežovi 892
Neomylnosť rímskeho pápeža 891
Rímsky pápež je spojený s každým slávením Eucharistie 1369
Úrady, moc a autorita rímskeho pápeža 100, 882, 892, 937, 1463, 2034