Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 394-395


394 Písmo dosviedča neblahý vplyv toho, ktorého Ježiš volá „vrah od počiatku“ (Jn 8,44) a ktorý sa dokonca pokúšal odvrátiť Ježiša od poslania, (538-540) ktoré mu zveril Otec. „Boží Syn sa zjavil preto, aby zmaril diablove skutky“ (550) (1Jn 3,8) . Najzávažnejším z týchto skutkov vzhľadom na následky bolo klamné zvádzanie, ktorým diabol naviedol človeka, aby neposlúchol Boha. (2846-2849)

395 Satanova moc však nie je nekonečná. (309) On je iba tvor, ktorý je síce mocný, pretože je čistý duch, ale vždy je iba tvor: nemôže prekaziť budovanie Božieho kráľovstva. Hoci satan pôsobí vo svete z nenávisti voči Bohu a jeho kráľovstvu v Ježišovi Kristovi (1673) a hoci jeho pôsobenie zapríčiňuje každému človekovi i spoločnosti veľké škody duchovnej a nepriamo aj fyzickej povahy, toto pôsobenie dopúšťa Božia prozreteľnosť, (413) ktorá mocne a láskavo riadi dejiny človeka a sveta. To, že Boh dopúšťa diablovo pôsobenie, je veľké tajomstvo, (2850-2854) ale my „vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“ (Rim 8,28) .