Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 1786-1789


1786 Keď je svedomie postavené pred morálnu voľbu, môže vyniesť alebo správny úsudok, ktorý sa zhoduje s rozumom a s Božím zákonom, alebo naopak, mylný úsudok, ktorý sa od nich vzďaľuje.

1787 Človek sa niekedy nachádza v situáciách, ktoré spôsobujú, že morálny úsudok je menej istý a rozhodovanie je ťažké. Musí však vždy hľadať to, čo je správne a dobré, a rozoznávať Božiu vôľu (1955) vyjadrenú v Božom zákone.

1788 Aby to človek dosiahol, snaží sa vysvetľovať fakty skúsenosti a znamenia čias pomocou čnosti rozvážnosti, (1806) rady rozvážnych ľudí a s pomocou Ducha Svätého a jeho darov.

1789 Niektoré pravidlá platia vo všetkých prípadoch:
Nikdy nie je dovolené robiť zlo, (1756) aby z toho vzniklo dobro.
„Zlaté pravidlo“: (1970) „Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im“ (Mt 7,12) .
Láska sa vždy prejavuje úctou k blížnemu (1827) a rešpektovaním jeho svedomia: (1971) „Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi“ (1Kor 8,12) . „Dobré je… [nerobiť] nič, čo pohoršuje tvojho brata“ (Rim 14,21) .