Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 122, 522


122 „Veď starozákonný poriadok spásy (702) bol zameraný predovšetkým na to, aby pripravil… príchod Krista, Vykupiteľa sveta.“ (763) Knihy Starého zákona „hoci obsahujú aj nedokonalé a prechodné veci“, dosvedčujú celú božskú výchovu (pedagógiu) Božej spasiteľnej lásky: (708) v nich je „uložené vznešené učenie o Bohu a spásonosná múdrosť o živote človeka i obdivuhodné poklady modlitieb“; v nich „sa napokon skrýva tajomstvo našej spásy“. (2568)

522 Príchod Božieho Syna na svet je taká nesmierna udalosť, že ju Boh pripravoval počas stáročí. (711, 762) Obrady a obety, obrazy a symboly „Prvej zmluvy“ (Hebr 9,15) , to všetko Boh zameriava na Krista; ohlasuje ho ústami prorokov, ktorí postupne vystupujú v Izraeli. Ešte aj v srdciach pohanov vzbudzuje nejasné očakávanie jeho príchodu.