Hľadať v Katechizme

Výsledky hľadania: 110, 1184


110 Aby sa zistil úmysel svätopiscov, treba vziať do úvahy podmienky ich doby a kultúry, „literárne druhy“, ktoré sa v tom čase používali, ako aj spôsob myslenia, vyjadrovania a rozprávania, ktorý bol bežný v tom čase. „Lebo pravda sa vždy ináč podáva a vyjadruje v textoch, ktoré sú rôznym spôsobom historické alebo prorocké, alebo poetické, alebo [sú napísané] v iných druhoch vyjadrovania.“

1184 Sedadlo biskupa (katedra) alebo kňaza „má naznačovať jeho funkciu: predsedať zhromaždeniu a viesť modlitbu“.

Ambona: „Dôstojnosť Božieho slova si vyžaduje, (103) aby v kostole bolo vhodné miesto, z ktorého by sa [Božie slovo] ohlasovalo (1348) a ku ktorému by sa pri liturgii slova pútala pozornosť veriacich.“