SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

POKÁNIE - ĽÚTOSŤ

1451-1454

Čo je ľútosť nad hriechom 1451
Dokonalá ľútosť a nedokonalá ľútosť 1492
Duch Svätý dáva milosť ľútosti 1433
Dokonalá ľútosť a sviatostná spoveď 1452
Ľútosť ako bolesť duše 1451
Ľútosť nad hriechom je nevyhnutne potrebná na dosiahnutie odpustenia 982,1259,1861,1864
Po smrti nejestvuje možnosť pokánia 393