SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

IZRAEL

porov. Židia

Boh zachraňuje Izrael z hriechu 431
Božia zmluva s Izraelom 1611-1612
Hriech v dejinách Izraela 401
Izrael a viera v Boha 212, 587-591, 594
Izrael a zachovávanie soboty 348, 2170-2171
Izrael, Boží ľud 62-64, 762
Izrael, Boží syn 238, 441
Izrael, kňazský ľud 63
Izrael, národ starších bratov 63
Izrael, vyvolený národ 60, 762
Izraelský ľud si vyvolil Boh 781, 1539
Ježiš a Izrael 539, 574-594
Ježiš, Mesiáš Izraela 438,528,535
Ježišova účasť na izraelskom kulte a jeho zachovávanie zákona 527, 531, 578
Láska Boha k Izraelu 218-219
Nádej Izraela 64, 436, 453
Obrad zmierenia za hriechy v Izraeli 433
Očakávanie a nádej Izraela 529, 673-674
Predobrazy a príprava Cirkvi v izraelskom národe 759-762, 1093
Veľká noc v Izraeli 1363
Zvestovanie Ježišovho narodenia Izraelu 437,522,719