Listovať v Katechizme

KKC 227


227 V každej situácii dôverovať Bohu, (313) aj v protivenstvách. Obdivuhodne to vyjadruje jedna modlitba svätej Terézie od Ježiša (z Avily): (2090)

„Nech ťa nič neznepokojuje, / nech ťa nič neľaká,
všetko sa pomíňa, / Boh sa nemení.
trpezlivosť / dosiahne všetko. (2830)
Kto má Boha, / tomu nič nechýba:
Boh sám stačí.“ (1723)